תקנון התנהגות

תקנון התנהגות

הכניסה למתחם 'אסקייפ game אילת' (להלן – 'המתחם') מהווה הסכמה לאמור בתקנון זה וכן התחייבות לפעול על פיו. להלן התקנון:

 1. הכניסה למתחם חדרי הבריחה תחת השפעת סמים ו/או אלכוהול אסורה בהחלט.
 2. לא ניתן להכניס למתחם חדרי הבריחה מזון ומשקאות, אתכם הסליחה.
 3. אלימות מילולית ו/או פיזית אסורה בהחלט במתחם חדרי הבריחה.
 4. חובה להישמע להנחיות והוראות המפעיל לפני, במהלך ובתום המשחק.
 5. החפצים והתפאורה המצויים במתחם, הינם רכושה הבלעדי של חברת 'אסקייפ game אילת'. אין לקחת אותם/לעשות בהם שימוש, מלבד השימוש בעת המשחק ובהתאם להוראות המשחק.
 6. בבואכם למשחק, הנכם נדרשים להפקיד את הטלפונים ניידים, טאבלטים וכיו"ב בעמדת הקבלה אצל המפעיל/פקיד הקבלה.
 7. בעת המשחק, יש להפעיל כוח סביר בלבד ולהימנע מגרימת נזק ו/או אובדן, מכל מין וסוג שהוא.
 8. תוכן המשחק מוגן בזכויות יוצרים של בעליו, אין להעתיק, לצלם, להקליט, לשדר, להעביר או להוציא מהמתחם בכל דרך שהיא ובכל מדיה ו/או אמצעי אלקטרוני, פרטים הנובעים ממנו ו/או הקשורים אליו, בין לשימוש פרטי ובין אחרת.
 9. אי קיום סעיף או יותר מתקנון התנהגות זה, יביא להפסקת המשחק לאלתר והרחקת המשתתף מהמתחם, ללא החזר כספי.
 10. חברת 'אסקייפ game אילת', תהא זכאית לשיפוי מלא מכל משתתף אשר יגרום לנזק, הוצאה ו/או אובדן.
 11. המתחם מצולם ומוקלט לאורך כל שעות הפעילות. שיתוף פעולה מצד כל המשתתפים במשחק הינו הכרחי להצלחת המשחק וכמובן להנאה ממנו.